2017 november 28. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1-11.2-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

- A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezet IX. Ellenőrzés alfejezet 7. és 9. pontja módosult.

- Az 5.1 A támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása alfejezet 6. pontja, valamint a II. A támogatás folyósítása alfejezet 1. pontja került módosításra.

- A 7. számú melléklet Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei 9. pontja módosult.

- A 13. számú Bérlegeltetésre irányuló megállapodás kötelező adattartalma elnevezésű melléklet került csatolása.

Módosult az Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum.