2017 április 12. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 3.2.            A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezet IV. Követelmények alfejezet 1. és 2. bekezdése módosításra került. A XI. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai alfejezet módosult.

- A felhívásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstár szerepel.

- A 7. számú melléklet Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei részének 9. pontja módosításra került.  A 8. számú melléklet kiegészült a részleges kizárás és a területi puffer fogalmával.

Módosult továbbá az Általános Szerződési Feltételek dokumentum.