2018 október 29. 15:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1-11.2-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • A felhívás 7. számú mellékletében (Szankciós táblázat) Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 12. pontja, továbbá törlésre került a 17. d) pontja.
 • A felhívás 7. számú mellékletében (Szankciós táblázat) Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész kiegészült egy új (22.) ponttal.
 • A felhívás szövegében, az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban és a 10. számú mellékletben módosult a „támogatói okirat kézhezvétele” kifejezés „támogatói okirat hatálybalépése” kifejezésre.
 • A felhíváshoz tartozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumban az 1.4.4 Általános követelmények rész kiegészült a (22), (23), (24) pontokkal.
 • A felhíváshoz tartozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumban módosítás történt az 1.4.5. Ültetvény kivágása és újratelepítése rész (7) bekezdésében.
 • A felhíváshoz tartozó Általános Szerződési Feltételek dokumentum 5. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai rész kiegészült a 3. c.) ponttal, továbbá 7.3 Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei részben javításra került a k.), p.) pont. valamint a fejezet kiegészült egy u.) ponttal.
 • Átvezetésre került a felhívásban és a hozzá tartozó dokumentumokban a támogatói intézményrendszer változása.
 • A felhívás 3.2. IV. Követelmények része kiegészült a (22), (23), (24) pontokkal.
 • A felhívás 3.2. V. Ültetvény kivágása és újratelepítése részében módosult a 7. pont.
 • A felhívás 3.2. VIII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai rész 3. pontja kiegészült a c.) ponttal.
 • A felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezetben módosult az alábbi mondat: „Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.”