2017 január 11. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodás fenntartása, ökológiai gazdálkodásra történő áttérés” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A felhívásban, a 7., 8., valamint a 10. számú mellékletben az alábbi módosítások történtek:

 • 3.2.II. 1. pont, illetve az ehhez kapcsolódó 7., 10. számú melléklet a képzési határidő tekintetében módosult.
 • A 3.2. IV. 11. pont, a 3.5.1. 1-2. pont, illetve az ehhez kapcsolódó 7. számú melléklet módosult a monitoring adatszolgáltatás vonatkozásában.
 • 3.2.IV. 14. pont, és 7. számú melléklet tőkehiányra vonatkozó követelmények bevezetése.
 • 3.2.IV. 21. pont bevezetése a területek elkülönítésére vonatkozóan.
 • 3.2.V.11. pont bevezetése.
 • 3.2. VIII. a kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai 2. pont, és a 3. rész kiegészítése.
 • A bérlegeltetés szabályai a felhívás a 3.2. IX. Követelmények 9. pontja, valamint az 5.1. 6. pontja szerint módosultak.
 • A 7. számú mellékletben a növényvédelmi göngyölegekre vonatkozóan szankció került bevezetésre.
 • 7. számú melléklet: Területeltérésre vonatkozó jogkövetkezmények módosultak.
 • 7. számú melléklet: Speciális kötelezettségek: 8., 9. pont bevezetése.
 • 8. számú melléklet 52., 56., 62. számú fogalom módosult.

Az Általános Szerződési Feltételek a felhívás és a 7., 8., valamint a 10. számú mellékletek szerint módosult.