2016 július 25. 16:45
Termékleírást érintő módosítások: • A 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő keretösszeg került feltüntetésre: 45,6 mrd HUF, • kapcsolódó VNT Felhívással (GINOP-3.4.1-15) a következő pontokban is összhangba került: KMR fejlesztések kizárása; fejlesztés megvalósításának területi feltételei, • a maximális kölcsönösszeg, a kizárt igénylők és felhasználások pontonosítása, • rendelkezésre tartási idő szövegezése, • kérelem benyújtásának és feldolgozásának határidői.

Amennyiben a hiteligénylő a GINOP-3.4.1-15 azonosító jelű Felhívásra vonatkozó támogatási kérelmében nem jelezte a GINOP-8.2.1-3.4.1-15 azonosító jelű Kölcsönre vonatkozó igényét, a projekt a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikkének megfelelően a (részletes) hitelkérelem benyújtása előtt nem kezdhető meg, a projekt megkezdésére a részletes hitelkérelem benyújtása után van lehetőség!

A kölcsönigénylők számára új dokumentumok kerültek kialakításra, amelyek a következők:

•        Részletes hitelkérelmi nyomtatvány igénylői adatlap

•        Részletes hitelkérelemi nyomtatvány projekt adatlap

•        Részletes hitelkérelmi nyomtatvány kitöltési útmutató

•        Útmutató kölcsönigénylő részére

•        Pénzügyi modell kölcsönigénylő részére

A hitelkérelmi nyomtatványok és pénzügyi modell kitöltése és benyújtása a kölcsönigénylő számára kötelező!

Továbbá lekerül a honlapról a végső kedvezményezettek számára szóló Tájékoztató, helyette Útmutató került kialakításra a kölcsönigénylők részére.