2020 december 4. 11:45
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel” című (GINOP-8.2.1-3.4.1-15 kódszámú) felhívás termékdokumentációjában az alábbi módosítások történtek:

Termékleírás:

• A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatot a 1407/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat módosította, melynek során forrás átcsoportosítás miatt a felhívás keretösszege 3,22 Mrd Ft-ról 3,10 Mrd Ft-ra csökkent.
 
• A támogatott projektek előrehaladását és a végső kedvezményezetti igényeket figyelembe véve meghosszabbításra került a rendelkezésre tartási idő, amely így a Támogatási szerződés szerinti Projekt pénzügyi befejezésének határidejét követő maximum 30 hónap, de legkésőbb 2023. június 30-a lehet.
 
Útmutató:
 
• A végső kedvezményezettek likviditási nehézségeinek feloldása érdekében a hitel folyósításához a teljes saját forrás igazolt felhasználása helyett elegendő a projekt kivitelezés előrehaladásával arányos mértékű saját forrás biztosítása. A korábbi Termékdokumentáció alapján már megkötött Szerződések esetén az Ügyfél jogosult a Szerződés módosítását kezdeményezni, amennyiben a módosítás kizárólag a Kölcsön folyósításának forrásarányosra történő módosítására irányul. A Bank az Ügyfél – Kölcsön folyósításának forrásarányosra történő módosítására irányuló – papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott kérelmét külön döntés nélkül, az Ügyfél számára megküldött értesítő levélben hagyja jóvá.
 
• Az állami támogatási szabályoknak való megfeleléssel összhangban rögzítésre került, hogy szerződésmódosítás csak akkor lehetséges, amennyiben a módosítás nem eredményezi a támogatástartalom emelkedését.
 
A módosított felhívás a megjelenés napjától hatályos.