2017 június 14.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-6.1.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:

1.    A Felhívás 1.2. „A rendelkezésre álló forrás” pontjában a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 439 millió Ft-ról 16 393 millió Ft-ra módosult.

2.    Kiegészült a Felhívás 3.4.1.1. „Műszaki és szakmai elvárások” h) pontja azzal, hogy „a fejlesztéssel érintett helyrajzi számú terület(ek)nek a támogatást igénylő önkormányzat vagy állam, állami tulajdonú gazdasági társaság többségi tulajdonában kell lennie”, valamint az i) pontja az alábbi szövegrésszel:

„Kizárólag telekhatáron kívüli megvalósításra abban az esetben van lehetőség, amennyiben a beruházás állami tulajdonban lévő területen történő ipari fejlesztéshez járul hozzá.”

3.    Kiegészült a Felhívás 4.1 „Támogatást igénylők köre” pontja azzal, hogy konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthat be az állami tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11)

4.    Módosult a Felhívás 5.5. „Az elszámolható költségek köre” pontja azzal, hogy a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban meghatározott átalány alkalmazása szükséges. Továbbá módosultak a táblázatos részben szereplő elszámolhatósági feltételek a projektmenedzsment, a rezsiköltségek és a projekt-előkészítés sor vonatkozásában.

5.    Módosultak a Felhívás 5.6. „Az elszámolhatóság további feltételei” pontjának a piaci árnak való megfelelésre és a meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordításokra vonatkozó bekezdései

6.    Módosult a Felhívás 5.8 pontja „Nem elszámolható költségek köre” pontja az alábbi bekezdéssel:

„Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott.”

7.    Kiegészült a Felhívás 6. „A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” pont „Csatolandó amennyiben rendelkezésre áll” alpontja az árajánlatokra vonatkozó bekezdéssel.

8.    Módosultak az alábbi területi szereplők területspecifikus mellékletei:
•    Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
•    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata