2017 június 26. 10:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-6.1.1-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:

1.    Kiegészült a Felhívás 3.2 .„A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” h) pontja azzal, hogy „a fejlesztéssel érintett helyrajzi számú terület(ek)nek a támogatást igénylő önkormányzat vagy állam, állami tulajdonú gazdasági társaság többségi tulajdonában kell lennie”, valamint az i) pontja az alábbi szövegrésszel:

„Kizárólag telekhatáron kívüli megvalósításra abban az esetben van lehetőség, amennyiben a beruházás állami tulajdonban lévő területen történő ipari fejlesztéshez járul hozzá.”

2.    Kiegészült a Felhívás 4.1 „Támogatást igénylők köre” pontja azzal, hogy konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthat be az állami tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11)