2018 március 1. 14:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti: 1. Felhívás 1.2. ’A rendelkezésre álló forrás’ c. fejezetében a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon 26,278 milliárd Ft-ra emelkedett. 2. Módosult a Felhívás 3.2. „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontja a mérföldkövek teljesítésére vonatkozóan: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.” 3. A Felhívás 8. ’A Felhívás szakmai mellékletei’ c. fejezetének A) ’Területspecifikus mellékletek’ pontja kiegészült Vas megye területspecifikus mellékletével

.