2017 június 16. 09:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:

1.    A Tartalomjegyzéket követő, ÁÚF-re hivatkozó szövegrész módosult, kiegészült a PERSZ-re való hivatkozással

2.    Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.1. „Önállóan támogatható tevékenységek” B) a) pontja a "telekhatáron belüli" szövegrésszel.

3.    Módosult a Felhívás 3.3. „Nem támogatható tevékenységek” b) pontja az alábbiak szerint:

„Olyan eszközök, berendezések beszerzése, amely nem az ipari park, tudományos és technológiai park, logisztikai és innovációs központ, iparterület működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges”.

4.    Kiegészült a Felhívás 3.4.1.2. „Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások” pontja

5.    Módosult a Felhívás 3.4.2. „Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” pontja, mely szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatását önállóan, 2. számú mérföldkőként szükséges betervezni

6.    Módosult a Felhívás 3.10 „Önerő” pontja.

7.    Kiegészítésre került a Felhívás 5.4 „Előleg igénylése” pontja azzal, hogy „központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.”

8.    Módosult a Felhívás 5.5. „Az elszámolható költségek köre” pontja azzal, hogy a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban meghatározott átalány alkalmazása szükséges. Módosultak a táblázatos részben szereplő elszámolhatósági feltételek a projektmenedzsment és a rezsiköltségek vonatkozásában, valamint törlésre került a projekt-előkészítés sor. Továbbá aktualizálásra került a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meghaladó projektek esetében a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén alkalmazandó normaköltség mértéke.

9.    Módosultak a Felhívás 5.6. „Az elszámolhatóság további feltételei” pontjának a piaci árnak való megfelelésre vonatkozó bekezdései, valamint a meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások emelésének feltételei.

10.    Kiegészült a Felhívás 5.8 pontja „Nem elszámolható költségek köre” pontja az alábbi bekezdéssel:

„Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott.”

11.    Kiegészült a Felhívás 6. „A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” pont „Csatolandó amennyiben rendelkezésre áll” alpontja az árajánlatokra vonatkozó bekezdéssel.

12.    Módosult a CBA számítási tábla.

13.    Módosultak az alábbi megyék területspecifikus mellékletei:

a.    Heves megye esetében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 000 millió Ft lehet.
b.    A benyújtási határidő 2017 július 14-re módosult Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében.
c.    A benyújtási határidő 2017 augusztus 1-re módosult Baranya megye esetében.
d.    A benyújtási határidő 2017 augusztus 15-re módosult Bács-Kiskun megye, Békés megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Veszprém megye esetében.