2016 augusztus 9. 17:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a felhívás első oldala az alábbiak szerint: 

„Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összegének legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.”
2.    Módosításra került a felhívás 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége pontban megadott telefonszám, és az ügyfélfogadás ideje.

3.    A felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek pont kiegészítésre került az alábbi tevékenységgel:

„d) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.”

4.    Kiegészítésre került a felhívás 3.1.5 pont első bekezdése a táblázatban megjelent az új önállóan nem támogatható tevékenység lehetséges jogcímeivel.

5.    A felhívás 3.2 pont kiegészítésre került az új önállóan nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó feltételekkel a dd) pontban.

6.    Jogszabályváltozás miatt a felhívás 4.4 Tartalmi értékelési szempontjai kiegészítésre kerültek „részben megfelelt” minősítési lehetőséggel, valamint a 4.5 szemponttal:

„Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt” (Megfelelt/Részben megfelelt/Nem felelt meg/Nem releváns)

7.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja.

8.    A felhívás 5.5 pontja kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel:

„Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.”

9.    A felhívás 5.7 pontja kiegészült az ingatlanvásárlásra és a belső arányok ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéssel az alábbiak szerint:

„Szerződéskötést követően, a meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és projektmegvalósítás során a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, ingatlanvásárlás, valamint a projektmenedzsment tevékenység elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 11,5%-át. Az ingatlanvásárlás költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.”

10.    A felhívás 6. pontja kiegészült a közbeszerzési eljárás tanúsítványára vonatkozó melléklettel:

„Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a közbeszerzési eljárás tanúsítványa”

A felhívás 8. pontja kiegészült a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátaira vonatkozó általános melléklettel