2016 augusztus 9. 16:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-6.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a felhívás első oldala az alábbiak szerint: 

„Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összegének legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.”
2.    Módosításra került a felhívás 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége pontban megadott telefonszám, és az ügyfélfogadás ideje.

3.    A felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek pont kiegészítésre került az alábbi tevékenységgel:

„d) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.”

4.    Kiegészítésre került a felhívás 3.1.5 pont első bekezdése a táblázatban megjelent az új önállóan nem támogatható tevékenység lehetséges jogcímeivel.

5.    A felhívás 3.2 pont kiegészítésre került az új önállóan nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó feltételekkel a cc) pontban.

6.    Kiegészítésre került a felhívás 3.3.2 pontja az alábbi rendelkezéssel:

„Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.”

7.    A felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pont kiegészítésre került a folyamatos elbírálásról szóló rendelkezéssel.

8.    Jogszabályváltozás miatt a felhívás 4.4 Tartalmi értékelési szempontjai kiegészítésre került a 4.5 szemponttal:

„Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt” (Megfelelt/Részben megfelelt/Nem felelt meg/Nem releváns)

9.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja.

10.    A felhívás 5.6 pontja kiegészítésre került az alábbi bekezdésekkel:

„Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.”

„A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01. vége: 2021.12.31.”

„Az e-beszerzés funkció használata nem releváns.”

11.    A felhívás 6. pontja kiegészült a közbeszerzési eljárás tanúsítványára vonatkozó melléklettel:

„Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a közbeszerzési eljárás tanúsítványa”

12.    A felhívás 8. pontja kiegészült a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátaira vonatkozó általános melléklettel

13.    Dunaújváros területspecifikus mellékletében a teljes rendelkezésre álló keretösszeg és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 250 millió Ft-ra változott