2018 január 11. 12:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című (EFOP-2.2.2-17 kódszámú) felhívás.

A Felhívás érintett pontja

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig/támogatói okirat kibocsátásáig az alábbi kivétellel:

 

a projekt keretében megvásárlásra kerülő ingatlan költségeinek vonatkozásában támogatás - ide értve a támogatási előleget is - abban az esetben folyósítható, ha az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő igazolja, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 2 hónapon belül.

A projekt keretében fejlesztéssel érintett ingatlan költségeinek vonatkozásában támogatás - ide értve a támogatási előleget is - abban az esetben folyósítható, ha az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő igazolja, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül. Amennyiben a fejlesztéssel érintett bármely ingatlan a támogatási szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon túl sem felel meg az ÁÚF. 7. pontjában foglaltaknak, és ezáltal a kiváltás nem valósul meg a projektbe bevont intézmény összes férőhelyére vonatkozóan, úgy az a támogatási szerződéstől való elállást vonja maga után.