2017 február 8. 10:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című (EFOP-2.2.2-17 kódszámú) felhívás.

A Felhívás érintett pontja

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

3.5.1 A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Támogatás a Felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a Felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő naptól, de legkorábban a projekt megkezdésének napjától lehetséges.

A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a felhívás megjelenését követő naptól, de legkorábban a projekt megkezdésének napjától lehetséges.