2016 június 14. 16:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Integrált térségi gyermekprogramok” című (EFOP-1.4.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

•          törlésre került a 3.5.1. fejezet táblázatában a mutató neve, „A rászoruló gyerekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma”, helyette „A rászoruló gyermekeket érintő programokat pozitív kimenettel elvégző személyek száma” került feltüntetésre;

•          törlésre került a 3.5.1. fejezet indikátor magyarázata alatt szereplő, „A rászoruló gyerekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma”, helyette „A rászoruló gyermekeket érintő programokat pozitív kimenettel elvégző személyek száma” került feltüntetésre;

•          módosult a nyilatkozat benyújtására rendelkezésre álló postafiók cím. Az új cím: 1397 Budapest, Pf. 504. (Felhívás 4.3. pont, A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet);

•          törlésre került a Felhívás 5.5 Elszámolható költségek köre alatt található „Projektelőkészítés költségei; (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve közbeszerzési eljárás díja)", helyette „Projektelőkészítés költségei; (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve közbeszerzési költségek: közbeszerzési eljárás díja költségelem vonatkozásában)” került feltüntetésre;

•          kiegészül a Felhívás 5.5.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei pontja alatt található Egyéb szakértői szolgáltatás költségei, az alábbi költségelemmel:

- szakértői díjak;

•          2015.04.22-ére módosult a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete (Felhívás 5.6 pont, Az elszámolhatóság további feltételei).