2017 augusztus 8.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-6.1.2-16 kódszámú) felhívás.
  • Módosult a Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pont 3. Tartalmi értékelési szempontok alpontja az alábbiak szerint:

„Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy:

  • amennyiben a projekt valamennyi értékelési szempontban „megfelelt” vagy „nem releváns” minősítést ér el, abban az esetben az irányító hatóság a projekt megvalósításának támogatására támogatási szerződést köthet;
  • amennyiben a projekt valamely értékelési szempontja „részben megfelelt” vagy a táblázat nem vastagon szedett szempontjaiban a projekt „nem felelt meg” minősítést kap, abban az esetben az irányító hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítás támogatására támogatási szerződést köthet és projektfejlesztést kezdeményezhet;
  • a projektfejlesztés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgálja. Ha a projektdokumentáció az értékelési szempontoknak megfelel, azaz ha a projekt tartalma alapján releváns, a támogatási kérelem értékelése során „nem felelt meg” minősítésű értékelési szempontok esetében a vizsgálat „megfelelt” minősítéssel zárul, az irányító hatóság a megkötött támogatási szerződést módosítja a projekt megvalósításának érdekében;
  • amennyiben a 1.1, 1.2, 2.3, 9.1, vagy 11.1 pontokban az értékelési szempont „nem felelt meg” minősítést kap, abban az esetben az irányító hatóság a támogatási igénylést elutasítja.”
  • A Felhívás 5.7.Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontjában lévő költségtáblában a terület-előkészítés költségtípusra 2%-os költségkorlát került beépítésre.
  • Törlésre került a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontjából a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)” c. melléklet.
  • A Felhíváshoz csatolt szakmai mellékletek köre kiegészítésre került Salgótarján és Szekszárd MJV-k TKR illeszkedés igazolás mintáival.