2017 május 19.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-6.1.2-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontjában a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 800 millió Ft-ról 7 600 millió Ft-ra módosult.

2.    Debrecen Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének (TOP_6.1.2-16_DE1) alábbi pontjai módosultak:

•    1.2 A rendelkezésre álló forrás pontjában a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,4 milliárd Ft-ra csökkent.

•    4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontjában a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2017. szeptember 30-ra módosult.

•    5.2       A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége pontjában a Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1400 millió Ft-ra csökkent.

•    5.3       A támogatás mértéke, összege pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének minimuma 1100 millió Ft-ra, maximuma 1400 millió Ft-ra változott. 

3.    Sopron Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének (TOP_6.1.2-16_SP1) alábbi pontjai módosultak:

•    1.2 A rendelkezésre álló forrás pontjában a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,5 milliárd Ft-ra emelkedett.

•    4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontjában a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2017. augusztus 31-re módosult.

•    5.2       A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége pontjában a Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 3500 millió Ft-ra emelkedett.

•    5.3       A támogatás mértéke, összege pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximuma 3500 millió Ft-ra emelkedett. 

4.    Tatabánya Megyei Jogú Város megye területspecifikus mellékletének (TOP_6.1.2-16_TB1) 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontjában a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2017. május 31-ről 2017. május 22-re módosult.

5.    Módosult a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások pont 5. alpontja az alábbiak szerint:

„A fejlesztéssel érintett helyrajzi számú terület(ek)nek többségi önkormányzati tulajdonban, vagy a támogatást igénylő többségi tulajdonában kell lennie. A fejlesztés a többségi önkormányzati tulajdonon vagy a támogatást igénylő tulajdonán kívüli területeket a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztések esetében érintheti.”

6.    Módosult a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontja az alábbiak szerint:

„A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 45. cikke alapján a helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen igényelt támogatás esetén az üzleti terv részeként költség-haszon elemzést szükséges készíteni www.szechenyi2020.hu honlapon megjelent költség-haszon elemzés útmutatók és melléklet alapján. Egyéb esetben nem kötelező a költség-haszon elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása a megalapozó dokumentumban.”

7.    Módosult a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja a 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás vonatkozásában az alábbiak szerint:

•    A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében egyösszegű átalány helyett százalékban meghatározott átalány alkalmazása szükséges a Felhívásban megjelölt költségtípusok esetében.

•    A projektmenedzsment, a rezsiköltség valamint a projekt-előkészítés költségtípusok vonatkozásában az elszámolhatóság feltétele a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.

8.    Áthelyezésre került az árajánlatokra vonatkozó melléklet a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pont a „Kötelezően csatolandó, hiánypótoltatható mellékletek” közül a „Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll” (de legkésőbb az első mérföldkőig) mellékletek közé az alábbiak szerint:

5.    Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.