2017 december 19. 10:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  • A Felhívás 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon 9,43 milliárd Ft-ra módosult.
  • A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont utolsó előtti mondata az alábbira módosult:

„Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

  • A Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre pont 3. pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint:

„banki és pénzügyi költségek (kivéve a kötelező elkülönített bankszámla nyitás és vezetés költsége), kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek”

  • Törlésre kerültek a Felhívás ugyanezen pontjából a „működési és általános költségek (rezsi)”.