2017 augusztus 8. 12:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás.
  • A Felhívás 5.7. Elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontjában lévő költségtáblázatban a terület-előkészítés költségtípusra 2%-os költségkorlát került beemelésre.
  • Törlésre került a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontjából a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)” c. melléklet.