2017 június 16. 13:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítások az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 1.2. „A rendelkezésre álló forrás” pontjában a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,75 milliárd Ft-ról 9,425 milliárd Ft-ra módosult.

2.    Törlésre került a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pont 22. alpontjából az alábbi feltétel:
„a megvalósítani kívánt tevékenyég(ek) vonatkozásában nem veszi igénybe a GINOP-1.1.1-17 felhívás keretében meghirdetett támogatást.”

3.    A Felhívás 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek pontja az alábbiak szerint módosul:

„Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF c. dokumentum  7. pontjában foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően - legkésőbb a 2.  mérföldkő teljesítéséig.”

4.    Módosításra került a Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található értékelési táblázat az alábbi szempont vonatkozásában:

Áthelyezésre került a „Megalapozottság” címszó alól a „Kockázatok” címszó alá „A fejlesztés ütemezése és a betervezett mérföldkövek reálisak, a Felhívásban előírt feltételrendszer teljesülését előrevetíti, a fejlesztés szakmailag megvalósítható.” értékelési szempont.

5.    A Felhívás 5.5. Elszámolható költségek köre pontjában a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén szükséges költségtípusok közül törlésre került a Projekt-előkészítés költségtípusra vonatkozó 4,2%-os korlát.

6.    Egyéb formai módosítás történt a Felhívás 3.4.1.1. pontjában.

7.    Módosultak az alábbi területspecifikus mellékletek:

a)    Komárom-Esztergom megye esetében a keretösszeg 1,275 milliárd Ft-ra, a projekt elszámolható összköltsége 475 millió Ft-ra emelkedett, továbbá a benyújtási határidő 2017. szeptember 29-re módosult.
b)    Győr-Moson-Sopron megye esetében a benyújtási határidő 2017. augusztus 15-re módosult.