2017 május 9. 15:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítások az alábbi pontokat érintik:

1.    Komárom-Esztergom  megye területspecifikus melléklete vonatkozásában a támogatási kérelmek beadási határideje 2017. május 15-ről 2017. június 30-ra módosul.

2.    Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások pont 4. alpontja az alábbiak szerint:
4.    Az inkubációs fejlesztés végső haszonélvezői - a 3. pontban foglalt inkubációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kivételével - olyan újonnan betelepülő vagy már betelepült mikro-, kis- vagy középvállalkozások lehetnek, amelyek tevékenységüket bejegyzésüktől számított max. 3 évig folytathatják a fejlesztés által érintett inkubátorházban.
3.    A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontja az alábbiak szerint módosult:

„A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 45. cikke alapján a helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen igényelt támogatás esetén az üzleti terv részeként költség-haszon elemzést szükséges készíteni www.szechenyi2020.hu honlapon megjelent költség-haszon elemzés útmutatók és melléklet alapján. Egyéb esetben nem kötelező a költség-haszon elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása a megalapozó dokumentumban.”

4.    A felhívás 5.5. Elszámolható költségek köre pontjában a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén az üzemanyag egységárra vonatkozó bekezdés az alábbiak szerint módosult:

„Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.”

5.    Továbbá módosult a felhívás ugyanezen pontja a 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás vonatkozásában az alábbiak szerint:

•    A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban meghatározott átalány helyett egyösszegű átalány alkalmazása szükséges a Felhívásban megjelölt költségtípusok esetében.

•    A projektmenedzsment, a rezsiköltség valamint a projekt-előkészítés költségtípusok vonatkozásában az elszámolhatóság feltétele a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.

6.    Kiegészítésre került a Felhívás 6.1. pontjában a Kötelezően csatolandó, hiánypótoltatható mellékletek listájában az Ingatlanvásárlás esetén a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől melléklet az „amennyiben releváns” megjegyzéssel.

7.    Áthelyezésre került a Felhívás ugyanezen pontjában az árajánlatokra vonatkozó melléklet a Kötelezően csatolandó, hiánypótoltatható mellékletek listájából a Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll (de legkésőbb az első mérföldkőig) listába az alábbiak szerint:

4.    Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.

8.    Módosult a „Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására” c. melléklet formátuma.

9.    További formai, technikai módosítások történtek a Felhívás 3.4.1.1., 5.5., 6.1. és 8.b)  pontjaiban.