2019 augusztus 7. 09:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ifjúsági Garancia Program” című (GINOP-5.2.1-14 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:
  1. a felhívás 1.1 pontjában az Ifjúsági Garancia rendszerhez kapcsolódó támogatások összege pontosításra került, továbbá törlésre került „a keretemelés következtében összesen 180 ezer fiatal bevonása válik lehetségessé” mondat;
  2. a felhívás 3.7.1. pontjában szereplő táblázatban az „Ifjúsági Garanciához kapcsolódóan az NGM által megvalósított programból való kilépés után hat hónappal foglalkoztatásban levő résztvevők” indikátor célértéke javításra került 38 000 főre;
  3. a felhívás 5.5 ba) és da) pontja kiegészült az alábbi mondatrésszel ”és egyéb 2018. évi CXXV. törvény által meghatározott juttatások”;
  4. a felhívás 5.5 ga) pontja kiegészült „a projekt hosszát figyelembe véve a megvalósítás során a beszerzett eszközök cseréje megengedett a 1996. évi LXXXI. törvény II. számú mellékletben szereplő leírási kulcsok jegyzék figyelembevételével kiszámított hasznos élettartam alapján.” mondatrésszel;
  5. a felhívás 5.6 a) pontjában a 2021. október 31. 2022. december 31-re módosult a felhívás egyéb részeivel összhangban;
  6. a felhívás 6.2 pontjában található utolsó bekezdésben a megemelt szó csökkentettre módosult, illetve kiegészült az alábbi mondattal: „Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár a kedvezményezett döntése alapján árajánlattal is igazolható.”