2019 július 10. 14:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent, az „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” című (VEKOP-8.2.1-15 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult.

1) Felhívás keretösszege 6,03 Mrd Ft-ra emelkedett, emiatt a bevezető rész, 1.2 A rendelkezésre álló forrás, 5.2 A projekt javasolt maximális elszámolható összköltsége és az 5.3 A támogatás mértéke, összege pontok változtak.

2) A Felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások L. pontjában a projekt és a pénzügyi menedzserre vonatkozó előírásokban a heti 40 órás munkaidő törlésre került.

3) Felhívás keretének emelése miatt a projekt fizikai befejezésének dátuma is változott az alábbiak szerint:

„A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül, ami nem lehet későbbi, mint 2020. június 30.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 8.6.2 pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020. szeptember 30.”

4) Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontban a IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei költségkategórián valamint a VI. Projektmenedzsment költség költségkategórián belül a Személyi jellegű egyéb kifizetések költségelem kiegészítésre került az iskolakezdési támogatással, gyermeknevelési támogatással.

5) Felhívás 6.2 A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékletek listája 7. pont kiegészült „Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.” bekezdéssel, valamit az utolsó bekezdésében az időtartam 2019. augusztus 21 - 2019. szeptember 30-ra módosult.