2018 június 15.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „„Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című (VEKOP-8.5.1-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
  • a felhívás 3.4.1.1 bg) pontjában a képzés formájára vonatkozó előírások pontosításra kerültek:

„Képzés formája tekintetében az Fktv.1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés kontaktórás képzés esetén csoportos képzésként támogatható a Felhívás keretében.

Képzés formája csoportos képzés lehet. A képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni:

  • A nyelvi képzés vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő legfeljebb a képzési idő harminc százalékában egyedül, önállóan, a tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési legalább hetven százalékában pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
  • Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján a Felhívás keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra értendő.
  • Képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a tanuló kontaktórán vesz részt.
  • Kizárólag személyes jelenléttel járó kontaktóra idejére lehetséges költséget elszámolni.”
  • a felhívás 3.4.1.1 d) pontjában a távoktatási felhasználás lehetősége otthoni tanulás illetve gyakorlás céljából történő felhasználás lehetőségére változott.
  • a felhívás 3.4.2 pontja kiegészült egy új mérföldkővel:

 

Legalább 330 fő célcsoporttag képzésen való részvétele

Legalább 330 fő célcsoporttag képzése elindult, jelenléti íven rögzítésre és a Felhívásban meghatározott módon igazolásra került a képzésben való részvétel

2018. december 31.

 

  • a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontban a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztériumra változott