2017 június 27. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása” című (VP3-5.1.1.1-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a Felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok alfejezetében a 4. lábjegyzet módosult.

- A 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 1. pontja kiegészült.

A 2. számú szakmai mellékletből a Kertészeti tevékenység fogalma törlésre került, kifizető ügynökségként a továbbiakban a Magyar Államkincstár szerepel.

A 9. számú melléklet kiegészült a II. számú táblázattal.

A Felhívásban és a módosult dokumentumokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.