2017 január 19. 16:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása” című (VP3-5.1.1.1-16 kódszámú) felhívás.

Módosult a felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre alpontja:

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a)            aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

b)           aki, vagy amely a jelen - VP3-5.1.1.1-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban;

c)            akinek, vagy amelynek a VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesültek, ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában;

d)           akinek, vagy amelynek a  VP2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesültek, ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában.

Amennyiben a támogatást igénylő a VP2-4.1.3.2.-16 vagy a VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívásokra is nyújtott be támogatási kérelmet ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában, de kérelme még elbírálás alatt áll, úgy kizárólag akkor, illetve abban az esetben ítélhető meg a jelen felhívás alapján nyújtandó támogatás, ha:

-              a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívásokra benyújtott kérelmének elbírálása lezárult és nem részesült pozitív elbírálásban, vagy

-              a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívásokra benyújtott kérelme pozitív elbírálásban részesült, de a támogatási jogviszonytól a kedvezményezett eláll, avagy a projekt műszaki tartalmát a felek úgy módosítják, hogy az adott tevékenység már nem részesül támogatásban az érintett tevékenység vonatkozásában.