2018 február 8. 13:15
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje dokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:
 • önkormányzati tulajdonban lévő telek esetén a pótfedezetre vonatkozó előírás módosításra került a fedezeti elvárások módosítása miatt;
 • idegen vagy részben idegen tulajdonban álló ingatlanon történő beruházás eseteinek bővítése;
 • ingatlanok befogadhatóságának feltételeire vonatkozó módosítás (többszörösen terhelt ingatlan is befogadható fedezetként);
 • kettő új biztosíték típus feltételeinek beépítése;
 • szerződéskötési feltételeknél a 272/2014. Kormányrendelet módosításának átvezetése;
 • folyósítási feltételek kiegészítésre kerültek a személyi jellegű ráfordítások elszámolása esetén benyújtandó dokumentumok körével valamint azzal, hogy a kölcsönből lehívásra kerülő összeg minimum 1 millió Ft-os határa nem vonatkozik az EFOP Pénzügyi Eszköz hitel és a Foglalkoztatás ösztönzése hitel programokra;
 • jogi eljárás alatt álló szállítók finanszírozásának módosítása;
 • kombinált termékek előleg folyósításához bekérendő dokumentumok körének módosítása;
 • támogatástartalmi fejezetben az ÁCSR módosítása miatti változások átvezetése;
 • szerződésmódosítási esetek közül a projekt fizikai befejezésére vonatkozó előírás átkerült a szerződésmódosítást nem igénylő esetek közé;
 • apróbb szövegbeli pontosítások.

Az Eljárási Rend a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó, az Eljárási Rend „Általános Rendelkezések” 1. pontja alapján:

 • A már benyújtott, azonban még el nem bírált hitelkérelmek vonatkozásában minden esetben jelen Eljárási Rend szabályait kell alkalmazni. A Hitelkérelemben megjelölt feltételek (pl. biztosítékok) módosítása hiánypótlás vagy  tisztázó kérdés keretében lehetséges, amelyre válaszul a Hiteligénylő nyilatkozni köteles a módosítási igényéről.
 • Amennyiben a Hiteligénylő hitelkérelme pozitívan került elbírálásra, azonban a szerződés megkötésére még nem került sor, akkor a Kölcsönszerződést az eredeti bírálatnak megfelelően lehet megkötni. A Hiteligénylő a Kölcsönszerződés megkötését követően kezdeményezheti annak módosítását, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.
 • A korábbi Eljárási Rend alapján már megkötött Kölcsönszerződések esetében az Adós jogosult a Kölcsönszerződés módosítását kezdeményezni, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.

 A módosított Eljárási Rend  2018. február 15-én lép hatályba.

Kapcsolódó pályázatok