2017 december 4. 14:30
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje dokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:
  • a fogalomtárban szerepeltetésre került az EFOP keretében bevezetésre kerülő hitelprogramra történő kiegészítés;
  • a készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás pontosítása;
  • előlegszámla befogadására vonatkozó feltétel bővítésre került az ingatlan fejlesztésre irányuló számlák befogadhatóságának lehetőségével;
  • kombinált termékek esetén az előlegfolyósításra vonatkozó feltételek;
  • a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos jogszabályi változások;
  • kölcsön-és biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalásával kapcsolatos változás.

Az Eljárási Rend a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó, az Eljárási Rend „Általános Rendelkezések” 1. pontja alapján:

  • A már benyújtott, azonban még el nem bírált hitelkérelmek vonatkozásában minden esetben jelen Eljárási Rend szabályait kell alkalmazni. A Hitelkérelemben megjelölt feltételek (pl. biztosítékok) módosítása hiánypótlás vagy  tisztázó kérdés keretében lehetséges, amelyre válaszul a Hiteligénylő nyilatkozni köteles a módosítási igényéről.
  • Amennyiben a Hiteligénylő hitelkérelme pozitívan került elbírálásra, azonban a szerződés megkötésére még nem került sor, akkor a Kölcsönszerződést az eredeti bírálatnak megfelelően lehet megkötni. A Hiteligénylő a Kölcsönszerződés megkötését követően kezdeményezheti annak módosítását, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.
  • A korábbi Eljárási Rend alapján már megkötött Kölcsönszerződések esetében az Adós jogosult a Kölcsönszerződés módosítását kezdeményezni, amelyre már a jelen Eljárási Rendben meghatározott (adott esetben kedvezőbb) feltételek alkalmazandók.

A módosított Eljárási Rend  2017. december 15-én lép hatályba.

Kapcsolódó pályázatok