2020 december 17. 14:30
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje dokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:
• e-közokirat alkalmazására vonatkozó feltételek,
• szállítói előleg folyósítására vonatkozó kiegészítések,
• működési költségekre és készletre vonatkozó előleg folyósítás feltételei,
• követelések előfinanszírozására vonatkozó feltételek,
• számlák (e-számlák is) záradékolására vonatkozó előírások,
• támogatástartalom számítási módjára, illetve a támogatástartalmi igazolás kiadására vonatkozó feltételek módosítása,
• új támogatási kategória beépítése, a veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó Európai uniós rendelkezésekkel összhangban,
• kölcsönszerződés módosítására vonatkozó feltételek bővítése a futamidő hosszabbítás lehetőségével,
• kölcsönszerződés módosítások közokiratba foglalásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása,
• szabálytalanságkezelési eljárásban alkalmazandó postázási szabályok pontosítása,
• új, 1. sz. függelék beépítése, mely a veszélyhelyzeti időszakban alkalmazandó átmeneti előírások összefoglalását tartalmazza, főbb pontjai:
 önálló hitelprogramok hitelkérelmeinek benyújtására vonatkozó előírás módosítása – elektronikus úton is benyújthatóak a kérelmek meghatározott ideig, szerződéskötési feltétel az eredeti hitelkérelmi dokumentáció benyújtása,
 szerződéskötésre rendelkezésre álló határidő hosszabbítása,
 szoft előleg és kombinált termékek előlegének dokumentumokkal történő elszámolási határidejének hosszabbítása a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelettel összhangban,
 folyósítási feltételek elektronikus dokumentum beküldésére vonatkozó feltételeinek előírása,
 általánosan a folyamati lépések lebonyolítására rendelkezésre álló határidők hosszabbítása a veszélyhelyzetre tekintettel,
 kombinált hiteltermékek folyósítására vonatkozó rendelkezések módosítása,
• egyéb kisebb módosítások. 
 
A módosított Eljárási Rend 2020. június 12-én lép hatályba.
Kapcsolódó pályázatok