2020 december 4. 08:30
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje dokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:
  • jogszabályi hivatkozások aktualizálása;
  • fogalomtár bővítése;
  • biztosításokra vonatkozó általános rendelkezések módosítása – pl. géptörés biztosítással kiegészült a járművekre vonatkozó rendelkezés;
  • a biztosítási kötvény biztosító által érkeztetett zálogkötelezetti nyilatkozatának benyújtása kombinált termékek esetén záró folyósítási feltételek közé került átsorolásra;
  • ingó vagyontárgyak birtokba kerülése kombinált hiteltermékek esetén átkerült a záró folyósításhoz benyújtandó dokumentumok közé;
  • kombinált termékek esetén bekerült a záró folyósításra benyújtandó dokumentumok körének külön pontban történő meghatározása;
  • 1. sz. Függelék hatálya és rendelkezései módosításra kerültek;
  • egyéb kisebb módosítások.

 

A módosított Eljárási Rend 2020. december 4-én lép hatályba.

 

Kapcsolódó pályázatok