2020 június 11. 15:15
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az „Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje” című dokumentumban az alábbi főbb módosítások történtek:
 • e-közokirat alkalmazására vonatkozó feltételek,
 • szállítói előleg folyósítására vonatkozó kiegészítések,
 • működési költségekre és készletre vonatkozó előleg folyósítás feltételei,
 • követelések előfinanszírozására vonatkozó feltételek,
 • számlák (e-számlák is) záradékolására vonatkozó előírások,
 • támogatástartalom számítási módjára, illetve a támogatástartalmi igazolás kiadására vonatkozó feltételek módosítása,
 • új támogatási kategória beépítése, a veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó Európai uniós rendelkezésekkel összhangban,
 • kölcsönszerződés módosítására vonatkozó feltételek bővítése a futamidő hosszabbítás lehetőségével,
 • kölcsönszerződés módosítások közokiratba foglalásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása,
 • szabálytalanságkezelési eljárásban alkalmazandó postázási szabályok pontosítása,
 • új, 1. sz. függelék beépítése, mely a veszélyhelyzeti időszakban alkalmazandó átmeneti előírások összefoglalását tartalmazza, főbb pontjai:
  • önálló hitelprogramok hitelkérelmeinek benyújtására vonatkozó előírás módosítása – elektronikus úton is benyújthatóak a kérelmek meghatározott ideig, szerződéskötési feltétel az eredeti hitelkérelmi dokumentáció benyújtása,
  • szerződéskötésre rendelkezésre álló határidő hosszabbítása,
  • szoft előleg és kombinált termékek előlegének dokumentumokkal történő elszámolási határidejének hosszabbítása a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelettel összhangban,
  • folyósítási feltételek elektronikus dokumentum beküldésére vonatkozó feltételeinek előírása,
  • általánosan a folyamati lépések lebonyolítására rendelkezésre álló határidők hosszabbítása a veszélyhelyzetre tekintettel,
  • kombinált hiteltermékek folyósítására vonatkozó rendelkezések módosítása,
 • egyéb kisebb módosítások.

 

A módosított Eljárási Rend 2020. június 12-én lép hatályba.

Kapcsolódó pályázatok