2018 december 18. 10:45
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az Európai Uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendje dokumentációjában az alábbi főbb módosítások történtek:
 • ingó zálogjog Hitelbiztosítéki Nyilvántartási rendszerbe történő bejegyzésével kapcsolatos előírások pontosítása;
 • egyértelműsítésre került, hogy természetes személy által nyújtott készfizető kezességnek nincsen fedezeti értéke;
 • szerződéskötési feltételeknél leírásra került, hogy nem kérjük benyújtani újra azokat a dokumentumokat, melyek a kérelem elbírálásához már benyújtásra kerültek, de adattartalmukban változás nem történt a szerződéskötésig, melyről nyilatkozatot nyújt be a Végső Kedvezményezett;
 • szerződéskötési feltételek közül a köztartozásmentesség igazolása, valamint az engedélyköteles tevékenységhez szükséges engedélyek bemutatása átkerültek az első folyósítás feltételei közé;
 • szerződéskötésre a döntésről szóló értesítés átvételét követően 30 nap áll rendelkezésre, mely 30 nappal indokolt esetben meghosszabbítható. A határidő felfüggesztésre kerül, amennyiben szerződésmódosítási igény kerül benyújtásra;
 • a folyósítási feltételek szétbontásra kerültek általános érvényű és biztosítékokhoz kötötten benyújtandó dokumentumok körére, ezáltal is segítve a könnyebb átláthatóságot;
 • pontosításra került, hogy a Végső Kedvezményezett által benyújtott dokumentumok érvényességét a Kedvezményezett általi benyújtáshoz képest szükséges vizsgálni (kivéve köztartozásmentességről szóló igazolás);
 • elegendő minden esetben egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatba foglalni a kölcsön- és biztosítéki szerződéseket (megszűnik a kétoldalú közjegyzői okiratba foglalás kötelezettsége);
 • kombinált hitelprogramok esetén az előleg folyósítás feltételeinek teljesítésére határidő került előírásra, a határidő letelte után a kölcsönre vonatkozó előleg igénylés elutasításra kerül;
 • szerződés módosítás esetén meghatározásra kerültek azon esetek, amikor nem elegendő magánokirati formában megkötni a kölcsön illetve biztosítéki szerződéseket;
 • szerződésmódosítási esetek körébe beemelésre került a rendelkezésre tartási idő csökkentésére vonatkozó lehetőség is;
 • egyéb technikai módosítások.

 

A módosított Eljárási Rend 2019. január 28-án lép hatályba.

Kapcsolódó pályázatok