2017 február 21. 10:00
A főbb módosítások:
 • Ingatlanvásárlásra vonatkozó feltételek kiegészítése a telek és felépítmény szétválásának eseteivel,
 • ingatlanon elfogadható terhek körének bővítése,
 • ingó biztosítékok bevonásával kapcsolatos szabályok pontosítása,
 • szerződéskötési és folyósítási feltételek pontosítása,
 • szerződésmódosítási esetek részletes kibontása,
 • új biztosíték típus a hitelintézet által vállalt garancia kerül bevezetésre,
 • a kölcsön-és biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalásának eltérő kezelése az alábbiak szerint
  • amennyiben a végső kedvezményezett egyben zálogkötelezett is és a kölcsön összege nem éri el a 150m Ft-ot, a kölcsönszerződést közjegyző előtt kizárólag egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatba szükséges foglalni, a biztosítéki szerződések magánokirati formában kerülnek megkötésre,
  •  amennyiben a biztosítékok között nincs zálogjog, vagy kizárólag a Végső Kedvezményezettől eltérő személy(ek) a zálogkötelezett(ek) illetve a kölcsön összege eléri vagy meghaladja a 150m Ft-ot, úgy a Kölcsönszerződést kétoldalú közjegyzői okiratba foglaltan kell megkötni a Végső Kedvezményezettel.
Kapcsolódó pályázatok