2016 szeptember 30. 10:00
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Esélyteremtés a köznevelésben” című (EFOP-3.1.7-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Módosult a Felhívás 3.5.1. pontja (A projekt megkezdése) az alábbiak szerint:

A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától, azaz 2016. február 10-től a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

Módosult a Felhívás 3.7.1. pontja (Indikátorok) az alábbiak szerint:

Feltüntetésre kerül a finanszírozó alap megnevezése: ESZA.

Módosult a Felhívás 3.8. pontja (Fenntartási kötelezettség) az alábbiak szerint:

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig az alábbi tevékenységeket fenntartja.

Módosult a Felhívás 5.4 pontja (Előleg igénylése) az alábbiak szerint:

Törlésre kerül a következő bekezdés:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerint: A biztosítéknyújtási kötelezettség alól a 84. § (1) bekezdése alapján mentes közszféra szervezet kedvezményezett számára az előleg azonnali kifizetésre kerül a támogatási szerződés megkötését követően, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előlegigénylési dokumentációt is benyújtja.

Módosult a Felhívás 5.5 pontja (Az elszámolható költségek köre) az alábbiak szerint:

  1. Projekt előkészítés költségei

A projekt előkészítő szakaszában elszámolható új költségként feltüntetésre kerül a tanoda bemeneti mérés költsége.

  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek közt feltüntetésre kerül a tanoda bemeneti mérés megvalósításának, valamint köztes és kimeneti mérések költsége.