2019 február 19. 11:45
Módosult az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások” című (VP5-8.6.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja Felhívjuk a tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
  • Az 1.3. A támogatás háttere fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre.
  • Az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezetben módosultak az egyszeri elszámolásról a többszöri elszámolásra való áttérés előírásai.
  • Az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezetben módosultak a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek elszámolására vonatkozó előírások.
  • A felhívásban a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre módosult.