2021 február 19. 13:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdősítés támogatása” című (VP5- 8.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

 

 Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: 

  •  A Felhívás teljes szövegében a „www.szechenyi2020.hu” hivatkozások „www.palyazat.gov.hu”-ra módosultak. 
  •  A felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetében a támogatási összegek a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosítása alapján pontosításra kerültek. 
  •  A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új értékelési határnapok kerültek feltüntetésre. (2021. március 1.; 2021. április 30.; 2021. augusztus 31.; 2021. október 31.) 
  •  Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezetben módosultak az Ipari célú fás szárú ültetvény célterület, valamint a kiegészítő intézkedések (kerítés, padka, erdőszegély, mikorrhizált csemete) egységköltségei. Az Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése célterület esetében a 2021-ben megemelkedett első kiviteli, ápolási, és kerítésre vonatkozó támogatási összegek a 2020-ban és azt követő években benyújtott kifizetési igénylések kapcsán kerülnek alkalmazásra. Az Erdőtelepítés célterület esetében a kiegészítő tevékenységek megemelt egységárai a 2020. július 01. után beadott támogatási kérelmek esetében kerülnek alkalmazásra. 
  •  A 7. További információk fejezetből törlésre kerültek a 2019. évi egységköltség emelés alkalmazhatóságával kapcsolatos szabályok. A 2019. október 4-én közzétett felhívás a módosítást követően az Archívum rovatban lesz megtalálható. 
  •  A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.