2019 október 4. 13:30
Módosult az „Erdősítés támogatása” (VP5- 8.1.1-16) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

·         A Vidékfejlesztési Program módosítása alapján új kiegészítő intézkedésként bevezetésre került az őshonos ritka elegyfajok alkalmazása.

·         A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok  fejezet  kiegészítésre került „ A telepítéssel érintett terület átlagos AK értéke” értékelési szemponttal.

·         Az 5.3  A támogatás mértéke, összege fejezetben módosultak  a támogatási összegek.

·         Az egyéb lágylomb, akác és nemesnyár célállomány-típus csoportok esetében a jövedelempótlási időszak 12 évre növekedett. Az ebből adódó kötelezettségvállalások átvezetésre kerültek a felhívásban.

·         Az 5.3  A támogatás mértéke, összege fejezetben az egyéb lágylomb, akác és nemesnyár célállomány-típus  csoportok esetében az ápolási támogatás egy évvel meghosszabbításra került.

·         A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében módosult a 4.2  Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet.

·         A  4.3  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap  2021. december 31-re módosult.

·         A 3.8. Fenntartási kötelezettség fejezetben módosult a kötelezettségvállalási időszak fogalma.

·         A felhívás kiegészült a 8. számú melléklettel (Jelen felhívás alkalmazásában ritka elegyfajnak minősülő fafajok listája).

·         Az 1. számú melléklet (Fogalomtár) kiegészült az ápolási tevékenység és a faállomány egyedi mechanikai védelme fogalmakkal.

·         A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a jelen felhívás 3.1.2.2 A) szakasza  f) pontjának, a 3.4.1.1 I. A) szakasza 12.) pontjának, a 3.4.1.1 II. A) szakasza 15.) 16.) 17.) pontjának, 3.4.1.1 VI. A) szakasza 16.), 17.) pontjának, valamint az 5.3 szakaszának rendelkezéseit a 2019-ben és azt követő években benyújtott  kifizetési kérelmek esetében kell alkalmazni, továbbá az Irányító Hatóság a 2019 évtől kezdődően benyújtott kifizetési kérelmekre alkalmazandó támogatási összegeknek, és időszakoknak megfelelően módosítja a forráslekötést érintő kötelezettségvállalásokat.

 A felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok fejezet 3.) pontja a pályázati felhívás módosítás megjelenését követő értékelési időszak első napjától alkalmazandó.

A 2019.07.01. és a 2019.10.31. között benyújtott kérelmek a 2019.03.21-én közzétett felhívás 3.) a) pontja szerinti tartalmi értékelési szempontok alapján kerülnek elbírálásra. A 2019.11.01 után benyújtásra kerülő kérelmek a 2019. október 4-én közzétett módosított felhívás alapján kerülnek elbírálásra. A 2019.03.21-én közzétett felhívás ezen dátumot követően az Archívum rovatban lesz megtalálható.