2019 március 21. 15:30
Módosult az Erdősítés támogatása című (VP5- 8.1.1-16) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
•        Az 1.3.         A támogatás háttere fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre.
•        A felhívás 3.4.1.1. I. Támogatás igénybevételének feltételei fejezetében módosultak a jövedelempótló és az első éves ápolási támogatásra vonatkozó előírások.
•        A 3.4.1.1 II. Kötelezettségek vállalása fejezet módosításai alapján a támogatói okirat hatálybalépését követő 36 hónapig lehetőség lesz a telepítés megvalósítására és az első kifizetési igénylés benyújtására.
•        A felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezetében módosultak a létszámtartásra és bővítésre vonatkozó kötelezettségek.
•        A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2021. június 30-ra módosult.
•        A felhívás 5.1 A támogatás formája fejezet módosításai alapján  a kedvezményezetteknek nem kell a kifizetési igényléshez azokat a dokumentumokat csatolniuk, amelyek az erdészeti hatóságnál már rendelkezésre állnak. A kedvezményezettnek a kifizetési igényléshez benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban megőrzési kötelezettséget kell vállalnia.
•        A felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az ipari célú fás szárú ültetvény fogalma, valamint törlésre került az ipari célú faválaszték meghatározása.
•        A felhívásban a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre módosult.
•        7. További információk fejezetben a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek kerültek átvezetésre.
•        A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.