2018 február 26. 14:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című (VP5-8.4.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

  • A felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása fejezet 2.) bekezdésében törlésre került az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendeletre történő hivatkozás.
  • A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetben pontosításra kerültek a Vis maiorra vonatkozó szabályok.
  • A 3.5.1 Indikátorok fejezetben megváltozott az indikátor értéke.
  • A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) módosítása miatt megváltozott az erdőfelújítás határidejét előíró paragrafus száma.
  • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben törlésre került a 2.) bekezdés.
  • A Fogalomtárban (1. számú melléklet) az Evt. módosításai miatt megváltozott: az erdészeti nyilvántartási térkép, erdőterv és a fizikailag befejezett projekt fogalma.
  • A Támogatói okirat a felhívással összhangban módosult.