2018 augusztus 9. 11:15
Módosult az „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” elnevezésű (VP5-8.6.2-16 azonosító jelű) felhívás dokumentációja

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  • A Vidékfejlesztési Program módosítását követően a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetéből törlésre került a 6A fókuszterület.
  • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) módosítását követően a felhívás 3.4.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. 4. bekezdéséből törlésre került a befejezett ápolásra vonatkozó bejelentési kötelezettség.
  • A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet alapján a támogatási kérelmeket 2019. 02.01-től – 2019.03.04-ig lehet benyújtani.
  • Az Evt. módosítását követően a Fogalomtárban (1. számú melléklet) módosult a befejezett ápolás, befejezett erdősítés, erdőterv, támogatott tevékenység megvalósításának időpontja, és a tisztítás fogalma.
  • Az 5.1. A támogatás formája fejezetben megváltozott az euró/forint átváltási arányra vonatkozó előírás.
  • A felhívásból törlésre került a 6. Településlista és a 7. Kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek melléklet.
  • Módosult a felhívás 2. számú melléklete (Jogszabályok gyűjteménye).
  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.