2021 szeptember 15. 07:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című (VP5-8.5.1.-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

  • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a felhívás keretösszege az ÉFK módosítása alapján pontosításra került.
  • Az Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása célterület vonatkozásában a  jogalkalmazási gyakorlat változása miatt a támogatást igénylőknek a jövőben a  ’tervezett fakitermelések bejelentése’ nyomtatványt szükséges a fakitermelések bejelentésénél alkalmazni. A módosítások a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet  II. 3. B. 3.) bekezdését és a 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 4.) bekezdés a) pontját érintik.
  • A  4.3  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap  2022. december 31-re módosult.
  • A felhívás változásai a támogatói okiratban is átvezetésre kerültek.