2020 november 13. 10:30
Módosult „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című (VP5- 8.5.1.-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
 
• A Felhívás teljes szövegében a „www.szechenyi2020.hu” hivatkozások „www.palyazat.gov.hu”-ra módosultak.
• A felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetében 4,7 Mrd Ft-ról 7,95 Mrd Ft-ra módosult a felhívás keretösszege.
• A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. 3.) B. bekezdésében módosultak a tisztás kialakítása vagy helyreállítása célterülettel kapcsolatos előírások
• A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet a III.A.4. bekezdésében pontosításra került az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok meghatározása.
• A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet VI.3.B.4.) bekezdésében módosultak a tisztás kialakítása vagy helyreállítása célterülettel kapcsolatos jogkövetkezmények.
• A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új értékelési határnapok kerültek feltüntetésre. (2020. december 1. , 2021. február 28. , 2021. április 30., 2021. augusztus 31., 2021. október 31.)
• A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben módosultak a felhívás kiválasztási kritériumai.
• Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezetben megemelkedtek a felhívás keretében támogatott tevékenységek, valamint a kiegészítő tevékenységek  egységköltségei. A 2020-ban megemelkedett támogatási összegek a 2020. június 30-ai határnapot követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kerülnének alkalmazásra.
• A 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 1.) bekezdés c) pont módosítása alapján a kerítés, villanypásztor helyét és méretét a jövőben kizárólag csak a mérési jegyzőkönyv másolatával kell igazolni.
• A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.
 

A 7. További Információk fejezet módosítása alapján a 2020.06.30. és a 2020.12.01. között benyújtott kérelmek a 2019.05.08-án közzétett felhívás 4.4.2 szakasz 3.) pontja szerinti tartalmi értékelési szempontok alapján kerülnek elbírálásra. A 2020.12.01. után benyújtásra kerülő támogatási kérelmek a 2020-ban módosított felhívás alapján kerülnek elbírálásra.  A 2019.05.08-án közzétett felhívás e dátumot követően az Archívum rovatban lesz megtalálható.