2017 április 18. 16:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című (VP5-8.5.1-17 kódszámú) felhívás és a Támogatói okirat. A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezet  az alábbiak szerint módosult:  „A Felhívás ’1: A.), B.), C.) 2.) és 3: A.) és B.) célterülete az 5E, míg a vidéki térségekben létrehozni kívánt projektek esetében pedig a 6A fókuszterületek, megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.”

A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Támogatás igénybevételének feltételei alfejezet C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás esetén pont 2. alpontja. módosult.

A II. Kötelezettségek vállalása alfejezet 3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése érdekében végzett tevékenységek esetén pont B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén alpont módosult.

A IV. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok fejezet 5. pontja, valamint a VI. Jogkövetkezmények fejezet A.Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás részének 2. pontja, B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás részének 3. pontja pontosításra került. A 3. Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése érdekében végzett tevékenységek esetén alfejezet B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása részének 2. és 4. pontja módosult.

A 3.6.1. A projekt területi korlátozása fejezet, valamint a 3.8. Fenntartási kötelezettség fejezet módosult.

A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3.) Tartalmi értékelési szempontok Az értékelés alapja oszlopában történt módosítás.

A felhívásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstár elnevezés szerepel.