2018 szeptember 14. 12:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

  • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) módosítását követően az egész felhívásban és a mellékletekben a szálaló erdőgazdálkodás örökerdő gazdálkodásra, az átalakító üzemmód átmeneti üzemmódra, a szálalási terv örökerdő fenntartási tervre módosult.
  • A felhívás 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet III. 3. bekezdésében megváltozott a támogatást igénylők képzési kötelezettségére vonatkozó előírás.
  • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben megváltoztak a kifizetési igénylés benyújtásának szabályai.
  • Az 5.1 A támogatás formája fejezetben az Evt. módosítását követően megváltozott a fakitermelés bejelentésére vonatkozó paragrafus száma.
  • A Fogalomtárban (1. számú melléklet) az EVt. módosítását követően megváltozott az erdészeti nyilvántartási térkép, erdőterv, fokozatos felújítóvágás, főfafaj,  intenzíven terjedő idegenhonos fa-és cserjefaj, szálalás és a  véghasználati jellegű fakitermelés fogalma.
  • A 3. számú mellékletben (Örökerdő erdőgazdálkodás tevékenység esetén támogatható célállomány-típusok) az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) módosítását követően megváltozott a célállomány típusok elnevezése.
  • A 7. számú mellékletben (A kézi ápolás szakmai követelményei és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenység esetében az újulatra megállapított minimális csemeteszámok) és a 8. számú mellékletben (Örökerdő gazdálkodás esetén az egyes célállománytípus-csoporthoz megállapított minimális csemeteszámok) a Vhr. módosítását követően megváltozott a célállomány-típus csoportok esetében elvárt minimális tőszám előírása.
  • A 13. számú mellékletben (Bejelentési adatlap) az Evt. módosítását követően megváltoztak a fakitermelési módok elnevezései.
  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.