2017 május 24. 14:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (VP-20-3-16 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont az alábbiak szerint módosult:
„Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: tárgyév december 31.
Ez alól kivétel az utolsó mérföldkő elérése, amely figyelemmel a pályázati felhívás 3.4.2. pontjára, nem lehet későbbi, mint 2023. június 30. napja.”

A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pont az alábbiak szerint módosult:
„A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 2016. január 1-től 2023. június 30-ig tart.”

Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontban az alábbi módosítás történt:
„A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2016. január 1. vége: 2023. június 30.”