2017 június 2. 14:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Feltüntetésre került a maximális támogatási összeg a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerinti forintösszegben is.
2.    Pontosításra került a felhívás  3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek című fejezete.
3.    Módosult a felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása című fejezete.
4.    A felhívás 3.3. fejezetének első pontja kiegészült a „mezőgazdasági termékek” szóval.
5.    Kiegészült a felhívás 3.4.1.1.  I. Általános elvárások részének 5. pontja.
6.    A 3.4.1.1.  III. Hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos fejezet 1. pontjában törlésre került a nem engedélyköteles építési tevékenységgel kapcsolatos előírás.
7.    Módosult a felhívás 3.4.2. pontja: Legalább két mérföldkövet szükséges tervezni, egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
8.    Módosult a felhívás 4.1. fejezetében a piacszervezési tevékenységet szociális szövetkezetként vállaló tagra vonatkozó előírás.
9.    Módosult a felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezete: A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 19. napjától van lehetőség.
10.    Módosult a 4.4.2. fejezet Tartalmi értékelési szempontok 4. és 5. pontja.
11.    Pontosításra került a felhívás 5.5. számú és 5.7. számú fejezete.
12.    Pontosításra került a 6.1. fejezet a) pontja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás következő mellékletei is módosultak:
A felhívás 1. számú mellékletében (Projektterv) módosult az I. fejezet 1. pontja, valamint a IV. fejezet 2. pontja. Ugyancsak módosult a Projekttervhez kapcsolódó 1. számú melléklet.
Módosult továbbá a felhívás 2. (Jogkövetkezmények), és 4. számú (Fogalomtár) melléklete.
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.