2020 március 10. 08:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című pontja az alábbiak szerint változott:
• Törlésre került a kötelezően teljesítendő 4 db mérföldkő, így a projekt megvalósítása során legalább 1, de legfeljebb 6 mérföldkövet szükséges tervezni.
• Beillesztésre került: „egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges”.
2. Kiegészült az 5.4. Előleg igénylése című pont a likviditási tervre vonatkozó elvárással, kiemelten azzal, hogy:
• a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az IH a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
3. Az 5.5 Az elszámolható költségek köre című pontba beillesztésre került, miszerint:
• A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza, amelyet a felhívásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
• A felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra.
4. Kiegészítésre került a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című pontja az egyszeri elszámolásra vonatkozó és az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérést érintő szabályokkal, a nem független árajánlattevőre és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokkal és azzal, hogy a felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
5. A felhívás 7. További információk című pontja kiegészítésre került a hatályos adatvédelmi rendelet előírásaiból fakadó kötelezettségekkel.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:
A felhívásnak fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum és a 7. számú, Jogkövetkezmények című melléklet.