2017 május 22. 13:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A  3.9 Biztosítékok köre fejezet 2. bekezdése módosult.

- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet utolsó két bekezdése került pontosításra.

- A 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet kiegészült a következő ponttal: „aki jelen felhívás alapján – korábban már benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában – támogatói okirattal rendelkezik.”

- A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet kiegészült: „A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet adhat be.”

A felhívásban és a módosult dokumentumokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.

A Támogatói Okirat Biztosítékadási kötelezettség bekezdése kiegészült a következővel: „Az ÁÚF 6. pontjában foglaltak szerint a Kincstár - a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (4) bek.-vel összhangban - felmentést adhat a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.”