2018 január 17. 16:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:
- A felhívás főoldalának első bekezdése kiegészült.
- Az 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja fejezetben módosult a következő mondat: „Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti külterületek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre.”
- A 3.6.1. A projekt területi korlátozása fejezet a következők szerint módosult: „A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő (9. és 10. számú melléklet), 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve a 2000 lakosegyenérték alatti külterületek infrastrukturális fejlesztéséhez”
- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet módosult: „A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő (9. és 10. számú melléklet), 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve a 2000 lakosegyenérték alatti külterületek infrastrukturális fejlesztéséhez”
- A 5.3. A támogatás mértéke, összege című fejezet a maximális támogatási intenzitás vonatkozásában módosult.
-  A 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet kiegészült a 9. és 10. számú melléklettel.

- A dokumentáció kiegészült a 9. számú 10.000 fő lakosságszám alatti települések listája című és a 10. számú 10.000 fő lakosságszám feletti, kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek települései című fejezetekkel.

- A 6. számú Fogalomjegyzék című melléklet Vidéki térség fogalma módosult.