2017 március 20. 16:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás és a Támogatói Okirat. A módosítás a felhívás alábbi fejezeteit érinti:

Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,04 milliárd forintra történő javítása.

- A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezet f) pontja módosult, valamint kiegészült a g) ponttal.

- A 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészítésre került a „tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítményekből” szövegrésszel.

- A 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezet Támogatható tevékenységek oszlopában foglalt f) és g) pont beszúrásra került.

- A 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezetből törlésre került a következő tevékenység: Oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, programszerű telepítéssel, vagy anélkül)

- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges alfejezet 9., 11., 13., 14., 15. pontja, valamint A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások alfejezet 10. pontja került kiegészítésre.

A Támogatói Okiratban A Projekt műszaki-szakmai tartalma, illetve A projekt műszaki-szakmai tartalma körében a projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások fejezetben történt módosítás.